Graberje 28, Zagreb 01 377 5407 info@hercegova-trgovina.hr

Mikroskopski preparati – Botanika

200,00 kn450,00 kn

Obriši
SKU: N/A Kategorija:

Opis

Kompleti mikroskopskih preparata čija je tema biljni svijet.
– Pakirano u praktičnu i atraktivnu kutiju.
– Svaki preparat sadrži pojedinačni opis srodnog primjerka na 8 jezika.
– Svaki komplet uključuje popis preparata.

Bakterije i jednostavni organizmi 10/1
1. Bakterije sijena (Bactillus subtilis)
2. Bakterije kiselog mlijeka (Sterptococcus lactis)
3. Bakterije truljenja (Proteus vulgaris)
4. Crijevna bakterija (Escherichia coli)
5. Salmonela (Salmonella paratyphi)
6. Bakterija dizenterije (Shigella dysenterae)
7. Bakterija gnoja (Staphylococcus pyogenes)
8. Bakterije iz ljudskih usta
9. Bakterije iz sira
10. Bakterije iz kvasca (Salmonella parathyphi)

Gljive, lišajevi i mahovine 15/1
1. Gljivice (Rhizopus), plijesan kruha, razvoj sporangija
2. Plijesan (Rhizopus nigricans)
3. Spore raži
4. Penicilin
5. Penicilin, konidije na konidioforama
6. Plijesan (Aspergillus)
7. Plijesan (Aspergillus), konidije na konidioforama
8. Kvasac (Saccaromyces), pup
9. Dijeljenje kvasca
10. Peziza, kupasta gljiva
11. Prašna snijet pšenice (Ustilago tritici)
12. Kukuruzna snijet (Ustilago zeae), presjek pustule, prikazuje razvoj klamidiospore
13. Gljiva (Coprinus), presjek koji prikazuje spore
14. Lišaj (Lichen), presjek vegetativnog dijela talusa
15. Lišaj (Lichen), presjek apotecijuma

Mahovine, papratnjače i golosjemenjače 25/1
1. Jetrenka (Marchantia polymorpha), dio talusa
2. Jetrenka, presjek ženske gamete (Archegonia)
3. Jetrenka, presjek muške gamete (Antheridia)
4. Spore preslice (Equisetum arvense)
5. Mahovina, lateralni presjek (anteridial cluster)
6. Mikrospore Seleginelle (lateralni presjek)
7. Mahovina (Protonema)
8. Epifitna paprat (Platycerium)
9. Paprat, presjek lista
10. Paprat, rizom (poprečni presjek)
11. Paprat, protalij mladog uzorka muških organa
12. Paprat, protalij zrelog uzorka ženskog organa
13. Pupoljak jetrenke
14. Arhiblast alge
15. Ginko, list i peteljka (poprečni presjek)
16. Bor (Pinus), list (poprečni presjek)
17. Bor (Pinus), jednogodišnja stabljika
18. Bor (Pinus), zrelo drvo (radijalni presjek)
19. Bor (Pinus), zrelo drvo (tangentalni presjek)
20. Bor, presjek mladih strobilusa s prikazom mejoze
21. Bor (Pinus), srednji lateralni presjek muškog strobilusa
22. Bor, poprečni presjek muškog strobilusa sa mikrosporama
23. Bor (Pinus), peludna zrnca
24. Bor (Pinus), lateralni presjek mlade ženske šišarke sa braktejama i ovulama
25. Jela, vrhovi lista

Kritosjemenjače: jednosupnice 25/1
1. Luk (Allium), (lateralni presjek)
2. Luk (Allium), vrh korijena sa mitozom
3. Cvijet češnjaka sa prašnicima i plodnicom
4. Ljiljan, list
5. Ljiljan, pelud
6. Ljiljan, prašnik
7. Ljiljan, plodnica
8. Ljiljan, cvijet jednosupnice (poprečni presjek)
9. Ljiljan, vrlo mlad prašnik sa sporogenoznim tkivom
10. Ljiljan, vrat i njuška tučka sa peludnim zrncima
11. Orhideja (Orchis), zračni korijen (poprečni presjek)
12. Iris, epidermis
13. Kukuruz, korijen
14. Kukuruz, mlada stabljika (poprečni presjek)
15. Kukuruz, stabljika (poprečni presjek)
16. Kukuruz, stabljika (lateralni presjek)
17. Riža, korijen (poprečni presjek)
18. Riža, list (poprečni presjek)
19. Riža, list (poprečni presjek)
20. Pšenica (Triticum), korijen (poprečni presjek)
21. Pšenica (Triticum), stabljika (poprečni presjek)
22. Pšenica (Triticum), list (poprečni presjek)
23. Jednosupnica i dvosupnica, lišće
24. Jednosupnica i dvosupnica, stabljike
25. Jednosupnica i dvosupnica, korijeni

Kritosjemenjače: dvosupnice 25/1
1. Vicia, vrh korijena sa mitozom
2. Pelargonija, mlada stabljika (poprečni presjek)
3. Pelargonija, list (poprečni presjek)
4. Suncokret (Helianthus), stabljika (lateralni presjek)
5. Suncokret (Helianthus), stabljika (lateralni presjek)
6. Vilinska kosa (Cuscuta), parazit na domaćinu
7. Ficus rubber, list (poprečni presjek)
8. Slatki krumpir (Ipomea) (poprečni presjek)
9. Rusomača (Capsella), embrij sa kotiledonom (lateralni presjek)
10. Rusomača (Capsella), presjek razvijenog cvijeta
11. Ljutić (Ranunculus), mladi korijen (poprečni presjek)
12. Mrkva (Daucus carota) (poprečni presjek)
13. Bundeva (Cucurbita) (poprečni presjek)
14. Bundeva (Cucurbita) (lateralni presjek)
15. Pamuk, list (poprečni presjek)
16. Skočac (Ricinus) (poprečni presjek)
17. Pitosporum, tipičan list dvosupnice (poprečni presjek)
18. Hajdučica (Myryophyllum), vodena stabljika (poprečni presjek)
19. Lokvanj (Nymphaea), vodena stabljika (poprečni presjek)
20. Irski krumpir, zreli gomolj sa granulama škroba (poprečni presjek)
21. Lipa (Tilia), jednogodišnja stabljika poprečni presjek)
22. Oleandar (Nerium), list (poprečni presjek)
23. Duhan (Nicotiana), list (poprečni presjek)
24. Vrba (Salix), stabljika (poprečni presjek)
25. Bazga (Sambucus), kora sa lenticelama

Dodatne informacije

Opcije

Bakterije i jednostavni organizmi 10/1, Gljive, lišajevi i mahovine 15/1, Mahovine, papratnjače i golosjemenjače 25/1, Kritosjemenjače: jednosupnice 25/1, Kritosjemenjače: dvosupnice 25/1