Graberje 28, Zagreb 01 377 5407 info@hercegova-trgovina.hr

Muskulatura glave sa živcima

2.320,00 kn (2.900,00 kn s PDV-om)

Kategorija:

Opis

Ovaj model sadrži prikaz površinske muskulature glave sa:
• Parotidnom žlijezdom
• Submandibularnom žlijezdom (desna polovica)
• Dubokom muskulaturom (lijeva polovica)
• Donjom čeljusti djelomično izloženom
• Prikazom živaca