Graberje 28, Zagreb 01 377 5407 info@hercegova-trgovina.hr

RNA model, 24 baze

300,00 kn (375,00 kn s PDV-om)

Kategorija:

Opis

Lako sastavite ovu jednolančanu molekulu koja se sastoji od 4 baze, kao u DNA, ali umjesto Thymine ima Uracil.
Ovaj molekularni komplet RNA sadrži 12 baza, što odgovara 4 kodona u jednom lančanom modelu glasničke RNA, kao i 2 prijenosna RNA dijela u obliku lista djeteline i 2 aminokiselinska dijela.

Zajedno s 12-slojnim naprednim kompletom set se može koristiti za modeliranje stvaranja RNA TRANSKRIPCIJOM. Nadalje, pruža praktična istraživanja sinteze proteina poznate kao TRANSLACIJA.

Ovaj napredni molekularni model miniDNA uključuje:
6 Uracila (svijetloplava)
6 Adenina (plava)
6 gvanina (zelena)
6 Citozina (žuta)
12 Riboza (crvena)
12 fosfat (ljubičasta)
4 TRNA i 4 aminokiselinska dijela

Demonstrirajte molekularnu strukturu i funkciju DNA i RNA.

Dimenzije: 4 x 11 x 11 cm