Graberje 28, Zagreb 01 377 5407 info@hercegova-trgovina.hr

Krivinomjer

210,00 kn (262,50 kn s PDV-om)

Opis

Naprava za mjerenje duljina krivulja na zemljovidima.

Povlačenjem po krivulji kotačić se na donjem dijelu kurvimetra okreće.

Okretaji se prenose na kazaljku koja prijeđeni put (daljinu u km) na karti pokazuje na skali koja odgovara mjerilu karte.