Graberje 28, Zagreb 01 377 5407 info@hercegova-trgovina.hr

Chime bars, pojedinačni odabir tonova, c2 – c4 uključujući sve polutonove

140,00 kn (175,00 kn s PDV-om)

Kategorija:

Opis

Pojedinačni odabir tonova, c2 – c4 uključujući sve polutonove
Bukva, zvučne ploče od aluminija
1 batić s drvenom glavom

Drvena kutija