Graberje 28, Zagreb 01 377 5407 info@hercegova-trgovina.hr

7 mini tijela s presjecima

436,00 kn (545,00 kn s PDV-om)

Opis

Komplet čine: kocka, trostrana prizma i piramida, stožac, četverostrana piramida, polukugla i valjak. Presjeci su pomični, a tijela su visoka 65 mm.